BJELOVAR CENTAR - Vodne usluge d.o.o.

Virtualni jumbo plakati - Bjelovar centar - Vodne usluge d.o.o.

2533
iznajmljenih
Vodne usluge d.o.o.

Vodne usluge d.o.o.

Vodne usluge d.o.o.

Vodne usluge d.o.o. su društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sa sjedištem u Bjelovaru.

Predmet poslovanja:

  • Javna vodoopskrba
  • Javna odvodnja otpadnih voda
  • Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
  • Umjeravanje i servisiranje vodomjera
  • Ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe
  • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
  • Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe
  • Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju


VODOOPSKRBA
Bjelovarsko vodocrpilište nalazi se u blizini mjesta Delovi kraj Novigrada Podravskog te je cca 26 km udaljeno od Bjelovara. Na vodoopskrbni sustav grada Bjelovara priključeni su dio naselja Novigrad Podravski, Babotok, općine Rovišće i Kapela.

ODVODNJA OTPADNIH VODA
Sustav javne odvodnje grada Bjelovara razvijao se paralelno s razvojem grada od početka 20. stoljeća do danas. Sustav odvodnje grada Bjelovara mješovitog je tipa, a sastoji se od zatvorenih i otvorenih odvodnih kanala.

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovara smješten je oko dva kilometra od grada Bjelovara uz naselje Veliko Korenovo, između prometnice Bjelovar-Čazma i potoka Bjelovarska koji je ujedno i recipijent.
Zakonska je obveza javnog isporučitelja vodne usluge osigurati da voda za ljudsku potrošnju ispunjava sve propisane parametre za provjeru sukladnosti, da se primjenjuju postupci temeljeni na načelima HACCP sustava i dobre higijenske prakse.
Uzimanje uzoraka čiste vode provodi se mjesečno na dvadesetak mjesta u gradu.
Uzorke sirove vode kontrolira se dva puta mjesečno. Koncentracija klora u vodi utvrđuje se dva puta tjedno na uzorcima iz vodospreme Kupinovac iz koje voda ulazi u gradsku mrežu.

PRIKLJUČCI I CIJENE VODNIH USLUGA
Priključke na komunalne vodne građevine sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje izvode djelatnici Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar. Priključke na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje mogu izvoditi i drugi, od strane Vodnih usluga d.o.o. ovlašteni izvođači. Ovlaštenja su stekli izvođači radova koji su dokazali da ispunjavaju sve potrebne preduvjete za izvođenje radova po pitanju stručnosti i tehničke opremljenosti.

Na našim stranicama možete pronaći cjenik i cijene vodnih usluga na vodospskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara, te potrebne tehničke uvjete za priključenje.

VIRTUALNI JUMBO PLAKATI

Cilj Web jumbo plakata ili virtualnih jumbo plakata da se pojave pri samom vrhu prilikom pretrage u tražilicama ili da imaju veću vidljivost na internetu.

JEDINSTVENA WEB REKLAMA

Neograničen broj jumbo plakata za svaki grad za samo 132.72 EUR sa PDV reklamirajte se bar 5, 10 ili više godina. Jedinstvena web reklama po super povoljnoj cijeni.

ŽELITE ZNATI VIŠE

Iznajmljivanjem web jumbo plakata osim što reklamirate svoju tvrtku, ujedno ste i sponzor IZHR web projekta INTERNET ZNANJE HRVATSKE
Jumbo.hr

Web hosting
Vrh stranice