BJELOVAR CENTAR - Komunalac d.o.o. Bjelovar

Virtualni jumbo plakati - Bjelovar centar - Komunalac d.o.o. Bjelovar

2531
iznajmljenih
Komunalac d.o.o. Bjelovar

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Tvrtka Komunalac d.o.o. bavi se održavanjem gradske čistoće, odlaganjem komunalnog otpada i gospodarenjem otpadom. Predmet poslovanja tvrtke također uključuje upravljanje gradskom tržnicom, te održavanjem groblja i krematorija na području grada Bjelovara.

Čistoća
Redovnim čišćenjem obuhvaćene su sve javno - prometne površine grada Bjelovara. Ovaj Program obuhvaća pranje trgova, redovito čišćenje trgova, pješačkih zona i javnih prometnih površina. Uz čišćenje, pod čistoću spada i odvoz komunalnog otpada te održavanje Odlagalište otpada "Doline", koje je i prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim važećim zakonskim propisima, uvažavajući sve mjere zaštite.

Tržnica
Održavanje, iznajmljivanje i upravljanje gradskom tržnicom grada Bjelovara, također je jedan od predmeta poslovanja. Komunalac d.o.o. upravlja Gradskom tržnicom koja se nalazi na Šetalištu doktora Ivše Lebovića, te Štandovima u ulici Brune Bušića.

Parkiranje
Na temelju Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru, Komunalac d.o.o. obavlja poslove naplate parkiranja. Naplata parkiranja u Gradu Bjelovaru obavlja radnim danima od 7:00 do 19:00 sati, subotom od 7:00 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima ne vrši se naplata parkiranja. Vrijeme parkiranja nije ograničeno.

Groblja
Komunalac d.o.o. obavlja poslove upravljanja sa 34 groblja u vlasništvu Grada Bjelovara. U okviru upravljanja grobljima obavljamo usluge: održavanja groblja, prodaje grobnih mjesta, prodaje pogrebne opreme, izgradnje grobnica, obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika , te organizacija sahrana.

Informacije o radnom vremenu

Blagajne:
1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00
2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - gradska tržnica: ponedjeljak - petak 7:00 – 15:00

Gradska Tržnica Bjelovar: ponedjeljak - nedjelja 7:00 – 16:00
1. Šetalište Dr. Ivše Lebovića bb
2. Brune Bušića bb

Odlagalište neopasnog otpada „Doline“: ponedjeljak - subota 7:00 – 17:00

VIRTUALNI JUMBO PLAKATI

Cilj Web jumbo plakata ili virtualnih jumbo plakata da se pojave pri samom vrhu prilikom pretrage u tražilicama ili da imaju veću vidljivost na internetu.

JEDINSTVENA WEB REKLAMA

Neograničen broj jumbo plakata za svaki grad za samo 132.72 EUR sa PDV reklamirajte se bar 5, 10 ili više godina. Jedinstvena web reklama po super povoljnoj cijeni.

ŽELITE ZNATI VIŠE

Iznajmljivanjem web jumbo plakata osim što reklamirate svoju tvrtku, ujedno ste i sponzor IZHR web projekta INTERNET ZNANJE HRVATSKE
Jumbo.hr

Web hosting
Vrh stranice